• Myra 102

  Myra 102, Östhammar

  Pris5 950 000 kr
  Gård om cirka 57 ha skog och 16 ha åker i Dannemora. Fastighetens virkesförråd uppgår till cirka 9800 m³sk vilket ger ett medeltal om 174 m³sk per ha. En stor del av virkesförrådet är äldre och det finns ett rekommenderat avverkningsförslag om cirka 4600 m³sk. Till fastigheten hör jakträtt och det finns en god stam av vildsvin, älg och rådjur. På fastigheten finns bostad med bra standard, isolerad verkstad om cirka 105 m² med golvvärme och kontor. På fastigheten finns även ladugård, lada, magasin och vedbod. Samtliga byggnader på fastigheten har bra tak och är i gott skick. Kontakta ansvarig mäklare för visning. Intresserade spekulanter kan i egen regi besikta skog och mark. Alla spekulanter ombeds dock visa sedvanlig hänsyn till grannar, grödor, djur och tomtmark.
  TypSkogsgård
  Antal rum4
  Boarea170 m2
  Totalareal83 hektar
 • HitCounter
 • Sävasta 35

  Sävasta 35, Uppsala

  Pris2 600 000 kr
  På uppdrag av Stiftelsen för Viksta Traktormuseum utbjudes Sävasta 7:1. Fastigheten omfattar 14 hektar åker och innehar 0,44 mantal i Norunda Allmänning. Gårdscentrum beläget vid vägens slut. På gårdscentrumet finns bostad med renoveringsbehov invändigt samt ekonomibyggnader av äldre standard.
  TypJordbruk
  Boarea101 m2
  Totalareal14 hektar
 • HitCounter
 • Strand 230

  Strand 230, Falun

  Pris5 200 000 kr
  Fastighet belägen i Strand cirka 20 km från centrala Falun. Gården är vackert belägen med utsikt över Vikasjön där den även har egen strandlinje. Bostadshuset har många stora rum och har genomgått en betydande renovering med bland annat nytt kök, ny fasad och nya fönster. På fastigheten finns stall med 12 boxplatser, egen ridbana och 7 hektar åkermark. Det finns även ett stort garage med dubbla portar och bra med utrymme för egen verkstad.
  Antal rum11
  Boarea300 m2
  Totalareal84 hektar
 • HitCounter
 • Baggå Herrgård

  Baggå Herrgård, Skinnskatteberg

  Pris9 000 000 kr
  -För att komma till Baggå Herrgård åker man genom en lönnallé och över en bro som korsar hedströmmen. Denna fantastiska Herrgård uppfördes 1862 i tre plan. byggnaden som har en total bygg yta om ca. 720 kvm är uppförd i tegel med utvändig puts. Första plan består av en hall som går igenom hela huset samt två stycken lägenheter, en som idag används privat. För att komma till andra plan använder man det magnifika sten trapphuset. Detta plan består av ett rymligt nyligen renoverat kök med totalt 18 skåp som består av massiv ek och totalt 7 rum. Det finns en utgång till en takterrass med härlig utsikt över Hedströmmen. Det tredje planet består främst av sovrum, samt en inredd bastu. Byggnaden har ett vattenburet värmesystem som värms av en pellets panna som finns i ett angränsande pannhus. Avloppet är godkänt och dricksvatten kommer från en källa med självtryck. Det finns även ett lusthus som ligger på samfälld mark. Till gården hör även tre stycken större ekonomibyggnader med en byggyta om ca. 600 kvm per byggnad. det används idag som förråd men har tidigare används för diverse djuruppfödning. En av ekonomibyggnaderna ligger på en separat fastighet Prästbyn 1:14. Denna ingår även i köpet. Nuvarande ägare vill disponera halva övervåningen på denna ekonomibyggnad i fem år som förråd. HISTORIK: På 1500-talet erhöll Prästen i Skinnskatteberg vid namn Petri Brytningstillstånd i "Baggmarken". I slutet på 1500-talet anlades Baggå nedre hammare av kyrkoherden i Skinnskatteberg Ericus Petri. Senare ägare märks presidenten i bergskollegium Greve Fredrik Gyllenborg. År 1746 anlades borgfors bruk, vilket snart kom att få samma ägare som Baggå. Baggå Bruk kom under 1840-talet att ledas av brukspatron C.J. Holmkvist och utverkades då till en av de största stångjärns tillverkarna i Västmanland. På 1850-talet tog den blivande hovmarskalken Patric Reuterswärd över verksamheten. Baggå Herrgård i Gulvit putsad sten med plåttak uppfördes 1862 på initiativ av Reuterswärd. vid uppförandet användes samma ritningar som man använde vid uppförandet av Haga Slott. Den gamla herrgården förstördes vid en brand 1858 och var en träbyggnad troligen uppförd på tidigt 1700-tal. Baggå Herrgård var också en bildning i järnframställning unders ledning av en bergsingenjör vid namn Bonde. Baggå var ett av de få järnbruken som upphöjts av konungen till status "Högre Översmide" som var ett kvalitetsmärke. Patrik Reuterswärd utnämndes 1878 till Hovmarskalk. han samlade sina politiska anhängare i sitt hem och det blev det som kallats för Baggå Riksdagarna. I mitten av 1890-talet utgjordes verksamheten tillhörande Baggå av Borgfors bruk, Östra och västra Älgtorpsgruvorna, Norra skärsjögruvan, Skilå blankagruva. Efter att Baggå bruk lades ned 1910 övertogs större delen av egendomen av staten. Lantbruket med såg, kraftverk och kvarn samt ett skogsområde om ca 300 ha köptes samma år av Agronom Herman Nobiling. Herrgården har senare bland annat fungerat som kansli och bostad för den Ryske kommendanten/lägerchefen med förläggningsbaracker i anslutning, belägna öst väst om mangårdsbyggnaden för inkvartering av ryska krigsfångar från 1940 till 1944. Herrgården var skogsskola från 1921 till 1928. Idag är herrgården privatbostad med ett utsökt läge invid Hedströmmens flöde. I Baggå finns också många fina vandringsleder och andra sevärdheter. Kung Oscar ||:s var en flitig besökare på Baggå Herrgård på grund av hans vänskap till hovmarskalk Patrik Reuterswärd. De jagad tillsammans på egendomens 4600 hektar. När staten hade köpt Baggå 1910 fortsatte jakterna i den Kungliga jaktklubbens regi som hade bildats 1863. Kung Oscar ||:s disponerade övre plan av herrgården. Det blåa rummet var konungens sovrum och sovrummet mitt emot användes av drottning Sofia. De hade även tillgång till tre rum till. Denna våning låstes av hovmarskalken Reuterswärd när kungen inte var där. Därav den kraftiga järndörren som finns på denna våning. Till minne av kung Oscar ||:s officiella besök i Baggå 6 - 7 Juli 1885 finns en minnessten rest. Övrigt: Jakt och fiske: Det finns möglighet att bedriva Älgjakt(kalv), småviltsjakt samt jakt på vildsvin och bäver. För några år sedan sålde nuvarande ägare från mark från fastigheten. Jakträtten på den från sålda marken 44 ha tillhör fortfarande Prästbyn 1:8 Jakträtten tillfaller den nya ägaren vid tillträde. Baggå Herrgård erbjuder även kräft och öringsfiske i Hedströmmen. Försäljningssätt: Fastigheten Skinnskatteberg Prästbyn 1:8 samt 1:14 utbjuds till försäljning i sin helhet. Försäljningen sker via budgivning. Det står säljaren fritt att välja det anbud som verkar förmånligast. Vid tecknande av köpekontrakt skall handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggas. För information samt bokning av visning kontakta. Fastighetsmäklare Johan von Arnold. Besiktning och undersökningsplikt: Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser samt areal före köpet. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
  Boarea239 m2
  Totalareal16 hektar
 • HitCounter
 • Ögården
Mute 33

  Ögården Mute 33, Varberg

  Pris5 300 000 kr
  Mute 10:3. Med härligt läge och utsikt över hela Himledalen. Välskött gård på 14 ha. Renoverat bostadshus med bergvärme. Utmärkta ekonomibyggnader för både djurhållning och egen verksamhet. 7 ha åkermark, 3 ha bete och 2,5 ha skog. Allt i ett skifte.
  TypGård på 14 ha, Mute/Himledalen
  OmrådeHimledalen
 • HitCounter
 • Fors 47

  Fors 47, Östhammar

  Pris6 750 000 kr
  Välarronderad och välskött skogsgård omfattande c:a 100 ha varav 78 ha är skog och 15 ha är åker. Fastigheten har ett beräknat virkesförråd om c:a 11 000 m3sk och en bonitet om 6,1. Bra bostad och rejäla ekonomibyggnader i trevligt gårdscentrum. Fastigheten är belägen nära Gimo.
  Boarea150 m2
  Totalareal103 hektar
 • HitCounter
 • Nolsjövägen 16D

  Nolsjövägen 16D, Österåker

  Centralt på Ljusterö ligger denna fastighet. Bara ett stenkast från Ljusterö Torg erbjuds ni att uppföra ert eget paradis med vacker utsikt över Kyrksjön. Fastigheten är större än många andra skärgårdsfastigheter med sina 2,5 hektar. Fastigheten har egen strandlinje i Kyrksjön. Från fastigheten är det cirka 53 km till Stockholm och 33 km till Norrtälje. Detaljplanen medger uppförande av en huvudbyggnad i två våningar med en byggnadsyta om 130 kvadratmeter, komplementbyggnader med en total byggnadsarea om 180 kvadratmeter. Detaljplanen ger dessutom möjlighet att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning på fastigheten. Stallets byggnadsyta får enligt detaljplanen uppgå till hela 250 kvadratmeter. Fastigheten har även anslutningsmöjligheter för el samt kommunalt vatten och avlopp. Kostnader för detta tillkommer. Spekulanter får gärna själva besöka området och titta på tomten! Tomtens gränsrör är utmärkta. För mer information, kontakta mäklaren.
 • HitCounter
 • Stensunda 160

  Stensunda 160, Östhammar

  Pris975 000 kr
  Fastigheten ligger i ett aktivt jordbrukslandskap med skogen bakom huset och utsikt över de omgivande fälten. Fastigheten har bildats genom avsöndring år 1897 för att bli boställe åt skomakaren Erik Adolf Eklund och under många år har huset utgjort generationsboende för den närliggande gården. Förutom den fina stugan så finns det också en vedbod och en jordkällare samt en uppvuxen trädgård med vinbärsbuskar och fruktträd. Åker och skogsmark ligger i ett skifte ca 500 m från bostaden.
  TypMindre gård
  Antal rum3
  Boarea60 m2
  Totalareal2 hektar
  OmrådeAlunda.
 • HitCounter
 • Eggvena Hovgården 3

  Eggvena Hovgården 3, Herrljunga

  Pris2 950 000 kr
  Avstyckad gård i Eggvena. Vackert belägen vid ån Nossan med ca 500 m strand. Större bostadshus om 6 rum och kök. Äldre ladugård samt större isolerad hall med möjlighet att inreda till garage eller stallbyggnad. Ca 4,5 ha åkermark.
  TypAvstyckad gård
  Antal rum6 rum.
  Boarea180 m2
  Totalareal5.5 hektar
  OmrådeEggvena
 • HitCounter
 • Finnerånger 126

  Finnerånger 126, Tierp

  Pris6 000 000 kr
  Bra produktionsgård för kött och mjölk, hästar m.m Anpassad för c:a 100 kor samt rekryteringsdjur och uppfödning av 30-40 stutar.
  TypGård i norra Uppland
  Totalareal74 hektar
  OmrådeKarlholm, Norra Uppland
 • HitCounter
 • Björketorp - Hulta

  Björketorp - Hulta, Mark

  Pris500 000 kr
  Skogsskifte på 4,4 ha i Björketorp - Hulta. Totalt 885 m³sk. Förvärv genom fastighetsreglering.
  Typskogsskifte på 4,4 ha
  Totalareal4.4 hektar
  OmrådeHulta
 • HitCounter
 • Morup / Äspelunda

  Morup / Äspelunda, Falkenberg

  Pris1 700 000 kr
  Vid Glommen - 10,9 ha god åkermark i 2 skiften.
  Typ10,9 ha bra åkermark- Glommen
  Totalareal10.9 hektar
  OmrådeÄspelunda
 • HitCounter
 • Sibbarp / Långås

  Sibbarp / Långås, Varberg

  Pris800 000 kr
  Sibbarp / Långås - vackert belägen jordbruksfastighet på 2,6 ha med äldre bygglov. Högt läge. Utmärkt för t.ex. blivande hästgård.
  TypSibbarp - 2,6 ha med bygglov
  Totalareal2.6 hektar
  OmrådeSibbarp / Långås
 • HitCounter
 • Sibbarp / Långås

  Sibbarp / Långås, Varberg

  Pris400 000 kr
  Sibbarp / Långås - vackert belägna jordbruksfastigheter på resp. 0,91 och 0,67 ha. Högt läge. Utmärkta för byggnation och mindre jb-verksamhet.
  TypSibbarp 2 små jb-fastigheter
  Totalareal1.5 hektar
  OmrådeSibbarp / Långås
 • HitCounter
 • Istorp / Broby

  Istorp / Broby, Mark

  Pris220 000 kr
  2 ha utmärkt åkermark i ett skifte. Södergräns i Lillån.
  TypÅkerskifte i Istorp
  Totalareal2 hektar
  OmrådeIstorp / Broby
 • HitCounter
 • Hulatorp Heden 2

  Hulatorp Heden 2, Mark

  Pris1 300 000 kr
  Hulatorp 3:5. Strategiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader. Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².
  Typ2,7 ha med bygglov
  Totalareal2.7 hektar
  Område1 km norr Björketorp
 • HitCounter
Visar 1-16 av 16 objekt.