Björketorp - Hulta

översiktskarta
skifte 3, Mjöllösa 1:
avdelning 16, tydliga gränser
södra gränsen, avdelning 16