Hammersta 13

Landfjärden med Häringe i bakgrunden
Infart
Väg nr 545 med markområdet i bakgrunden
Vägar i området
Väg med naturminnesskyddad ek.
Väg
Väg
Tomtmark
Tomtmark
Tomtmark
Översiktskarta
Fastighetskarta